Wiadomości branżowe articles

Rusza III edycja ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy „Profilaktyka Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Serca”

Rusza III edycja ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy „Profilaktyka Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Serca”

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego oraz firma Servier zapraszają dziennikarzy do udziału w III edycji konkursu "Profilaktyka Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Serca". …

Badanie HYVET – przełom i szansa na dłuższe życie milionów chorych z nadciśnieniem w podeszłym wieku

Znamienny spadek śmiertelności, spadek częstotliwości występowania incydentów sercowo-naczyniowych, redukcja występowania udarów mózgu dzięki zastosowanemu leczeniu przeciwnadciśnieniowemu, to najistotniejsze wyniki badania HYVET przeprowadzonego u osób w wieku 80 lat i więcej, ogłoszone dziś, 31 marca, w Chicago, podczas Kongresu American College of Cardiology.Z przedstawionego dzisiaj na amerykańskim kongresie kardiologicznym (ACC) i  jednocześnie opublikowanego w New England Journal of Medicine badania HYVET (Hypertension In the Very Elderly Trial) wynika, że obniżanie ciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku zmniejsza śmiertelność całkowitą w tej grupie pacjentów o jedną piątą, a częstotliwość występowania incydentów sercowo-naczyniowych o jedną trzecią.Badanie HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial) z udziałem 3845 pacjentów, które koordynowane było przez naukowców z Imperial College of London, jest największym w historii badaniem klinicznym oceniającym wpływ obniżania ciśnienia tętniczego w populacji pacjentów w wieku 80 lat i więcej.…

Nowy projekt w dziale Healthcare & Life Headlines Porter Novelli

Po zakończeniu trzeciej edycji Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy w styczniu br., Headlines rozpoczyna pracę nad nowym projektem zdrowotnym z firmą Servier Polska. Agencja w pierwszej połowie roku zrealizuje projekt dotyczący problemu nadciśnienia tętniczego oraz trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy propagujących profilaktykę nadciśnienia tętniczego i chorób serca.…

Promocja zrównoważonego rozwoju-nowa specjalizacja Headlines Porter Novelli

Headlines od stycznia 2008 roku oficjalnie rozszerzyło portfolio oferowanych usług o działania związane z wdrażaniem promocji zrównoważonego rozwoju. Za  prowadzenie projektów odpowiedzialny będzie dział komunikacji korporacyjnej pod kierownictwem Magdaleny Żmijewskiej.Nowe kompetencje, w oparciu o wiedzę i doświadczenie własne oraz współpracujących czołowych polskich NGO zawsze leżały w obszarze zainteresowań agencji.…

Ruszyła kampania społeczna ?Na dobrej drodze?

5 lutego 2008 roku, podczas specjalnej konferencji prasowej w Hotelu Rialto w Warszawie, La Strada - Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu zainaugurowała kampanię społeczną „Na dobrej drodze”. Celem kampanii jest zmiana postaw społecznych wobec ofiar handlu ludźmi, jak również poszerzenie powszechnie przyjętej definicji tego zjawiska.…
Top