Wiadomości branżowe articles

Trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy ?Profilaktyka Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Serca? rozstrzygnięta!

5 listopada br., podczas uroczystej Gali, zostały ogłoszone wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy „Profilaktyka Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Serca”, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego we współpracy z Servier Polska. Największe uznanie Jury oraz główną nagrodę zdobyła Redaktor Aleksandra Stelmach, z miesięcznika Twój Styl, za artykuł pt.…

Badanie HYVET – przełom i szansa na dłuższe życie milionów chorych z nadciśnieniem w podeszłym wieku

Znamienny spadek śmiertelności, spadek częstotliwości występowania incydentów sercowo-naczyniowych, redukcja występowania udarów mózgu dzięki zastosowanemu leczeniu przeciwnadciśnieniowemu, to najistotniejsze wyniki badania HYVET przeprowadzonego u osób w wieku 80 lat i więcej, ogłoszone dziś, 31 marca, w Chicago, podczas Kongresu American College of Cardiology.Z przedstawionego dzisiaj na amerykańskim kongresie kardiologicznym (ACC) i  jednocześnie opublikowanego w New England Journal of Medicine badania HYVET (Hypertension In the Very Elderly Trial) wynika, że obniżanie ciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku zmniejsza śmiertelność całkowitą w tej grupie pacjentów o jedną piątą, a częstotliwość występowania incydentów sercowo-naczyniowych o jedną trzecią.Badanie HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial) z udziałem 3845 pacjentów, które koordynowane było przez naukowców z Imperial College of London, jest największym w historii badaniem klinicznym oceniającym wpływ obniżania ciśnienia tętniczego w populacji pacjentów w wieku 80 lat i więcej.…

Nowy projekt w dziale Healthcare & Life Headlines Porter Novelli

Po zakończeniu trzeciej edycji Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy w styczniu br., Headlines rozpoczyna pracę nad nowym projektem zdrowotnym z firmą Servier Polska. Agencja w pierwszej połowie roku zrealizuje projekt dotyczący problemu nadciśnienia tętniczego oraz trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy propagujących profilaktykę nadciśnienia tętniczego i chorób serca.…

Promocja zrównoważonego rozwoju-nowa specjalizacja Headlines Porter Novelli

Headlines od stycznia 2008 roku oficjalnie rozszerzyło portfolio oferowanych usług o działania związane z wdrażaniem promocji zrównoważonego rozwoju. Za  prowadzenie projektów odpowiedzialny będzie dział komunikacji korporacyjnej pod kierownictwem Magdaleny Żmijewskiej.Nowe kompetencje, w oparciu o wiedzę i doświadczenie własne oraz współpracujących czołowych polskich NGO zawsze leżały w obszarze zainteresowań agencji.…
Top