Wiadomości branżowe

?Wyprodukowano w Polsce? – rusza nowa kampania Ministerstwa Gospodarki promująca polskie marki

„Made In Poland” to hasło promujące nową kampanię informacyjno-promocyjną Ministerstwa Gospodarki. Resort będzie zachęcał zagranicznych inwestorów w Czechach, Niemczech, na Ukrainie oraz w Chinach i Rosji do nawiązywania współpracy biznesowej z polskimi firmami. Kampania obejmująca reklamę w prasie, internecie, otudoor, a także działania PR wystartowała 16 września

Teaser

?Made In Poland? to hasło promujące nową kampanię informacyjno-promocyjną Ministerstwa Gospodarki. Resort będzie zachęcał zagranicznych inwestorów w Czechach, Niemczech, na Ukrainie oraz w Chinach i Rosji do nawiązywania współpracy biznesowej z polskimi firmami. Kampania obejmująca reklamę w prasie, internecie, otudoor, a także działania PR wystartowała 16 września 2013 r.

Celem kampanii ?Made in Poland” jestwzmocnienie wizerunku Polski wśród zagranicznych przedsiębiorców, jako wiarygodnego i  nowoczesnego partnera gospodarczego. ? Chcemy pokazać światu, że nasz kraj posiada własne, atrakcyjne specjalności eksportowe, a polskie firmy z sukcesem mogą współpracować z zagranicznymi przedsiębiorcami ? podkreśliła wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

Kampania skupia się na wciąż rosnącym potencjale polskiej gospodarki i nowych możliwościach, które otwierają się przed rodzimymi przedsiębiorcami. ?Made in Poland? ma motywować do działania, optymistycznego patrzenia w przyszłość i zachęcać zagraniczne firmy do poszukiwania sposobności do podejmowania współpracy z polskimi partenarmi.

Kampania pokazuje, że nasz kraj posiada kompetencje i wiedzę, a przede wszystkim doskonałe produkty, które z powodzeniem mogą konkurować na międzynarodowych rynkach.

Komunikacja skupia się wokół piętnastu branż o szczególnym potencjale eksportowym w Chinach, Czechach, Niemczech, Rosji i na Ukrainie, w tym w szczególności na: budownictwie, stolarce okiennej i drzwiowej, meblach, produkcji jachtów i łodzi rekreacyjnych, kosmetykach, biużuterii, a także przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym czy polskiej żywności.

Działania informacyjno-promocyjne odbywać się będą nie tylko w oparciu o reklamę w zagranicznych mediach i outdoor. W ramach kampanii powstanie raport pt: ?Polskie firmy i produkty?, który będzie opisywał zarówno makroekonomiczną sytuację polskiej gospodarki, jak i szczegółowo obrazował poszczególne branże. Ponadto, we wszystkich pięciu krajach odbędą się fora gospodarcze z udziałem przedstawicieli świata polityki i biznesu, zarówno z Polski, jak i danego kraju.

W realizację kampanii zaangażowały się również placówki zagraniczne Ministerstwa Gospodarki – Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP, mające swoje oddziały w krajach objetych kampanią. Ich wsparcie pozwoli na szerokie dotarcie z przekazem bezpośrednio do przedstawicieli biznesu i inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani współpracą z polskimi przedsiębiorcami.

 – Liczymy, że poprzez kampanię informacja o polskich markach dotrze do zagranicznych inwestorów i pokaże zalety produktów naszej gospodarki ? zaznaczyła wiceministerIlona Antoniszyn-Klik. – Zależy nam na zmianie w postrzeganiu Polski. Chcemy, aby oceniano nasz kraj jako prężnie rozwijający się gospodarczo. – dodała wiceminister.

***

Kampania Ministerstwa Gospodarki ?Made in Poland” jest finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zaplanowanego na lata 2007-2013. Jego celem jest przede wszystkim wspieranie przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, w tym związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami oraz inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Za koncepcję i realizację kampanii Ministerstwa Gospodarki odpowiadają dom mediowy Arena, Headlines Porter Novelli oraz agencja kreatywna What.

 

Dodatkowe informacje:

Marta Winiarska

+48 506 361 538

E-Mail  [email protected] 

Źródło Headlines. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy