Poród Wiadomości branżowe

Polsko-Amerykański Tydzień Gospodarczy w Nowym Jorku

Pierwszy w historii Polsko-Amerykański Tydzień Gospodarczy odbędzie się 10-12 października br. w Nowym Jorku. Obejmie on cykl konferencji i debat stanowiących ramy dla pogłębiania współpracy amerykańskich i polskich partnerów -

Pierwszy w historii Polsko-Amerykański Tydzień Gospodarczy odbędzie się 10-12 października br. w Nowym Jorku. Obejmie on cykl konferencji i debat stanowiących ramy dla pogłębiania współpracy amerykańskich i polskich partnerów – przedstawicieli rządu, biznesu i nauki. Wezmą w nim udział m.in.: Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Beata Stelmach, Członek Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski, odpowiedzialny za programowanie finansowe i budżet, Podsekretarz Handlu Francisco Sanchez, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ludwik Sobolewski, Prezes Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych Duncan L. Niederauer.

?Polsko-Amerykański Tydzień Gospodarczy to dodatkowa platforma dialogu gospodarczego i wymiany doświadczeń. To przedsięwzięcie gospodarcze, uzupełnione o elementy promocji kulturalnej, co stanowi przykład kompleksowego podejścia do promocji Polski przy jednoczesnym wykorzystaniu instrumentów dyplomacji publicznej, kulturalnej oraz ekonomicznej? powiedziała Wiceminister Beata Stelmach, inicjatorka wydarzenia.    

Na inicjatywę składa się szereg istotnych i uzupełniających się wzajemnie wydarzeń, a wśród nich Forum Gospodarcze USA-Polska, poświęcone głównie tematyce kryzysu gospodarczego, nowych możliwości w sektorze energii i innowacji oraz konferencja – w formule okrągłego stołu – nt. roli kobiet w biznesie i transformacji gospodarczej. Przedsięwzięciom gospodarczym towarzyszyć będzie także wydarzenie kulturalne – wystawa pn. Alina Szapocznikow Sculpture Undone, 1955?1972 w jednej z największych galerii na świecie – The Museum of Modern Art.

Tegoroczny cykl organizowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy m.in. z Ministerstwem Skarbu Państwa, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,  Instytutem Polskim w Nowym Jorku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ośrodkiem analitycznym THINKTANK, U.S.-Poland Business Council, New York University Stern School of Business, Global Summit of Women, Vital Voices Global Partnership, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bankiem Citi Handlowy, Domem Maklerskim Citi Handlowy, Janssen Polska.

?Nowe wyzwania wynikające z politycznych, ekonomicznych i technologicznych zmian w wymiarze globalnym i regionalnym  coraz silniej wpływają na polsko-amerykańskie relacje gospodarcze i wymagają podejmowania nowych  inicjatyw oraz rozwijania innowacyjnych form współpracy? dodała Wiceminister Beata Stelmach.

A to już wiesz?  Dzień Dziecka na talerzu

Wydarzenie nowojorskie jest kontynuacją Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego, który miał miejsce 20 czerwca br. w Warszawie i wpisuje się w strategię konsekwentnego wzmacniania relacji Polski i USA w ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego

 

Program wydarzenia

 

Dalszych informacji udziela:

Joanna Bekker

Corporate & Public Affairs Consultant

Headlines Porter Novelli

(22) 54 70 300

[email protected]

 

 

 

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy