Ciąża Ciąża i praca

Ciąża i praca

Ciąża i praca Pracować czy nie pracować – zastanawia się wiele współczesnych kobiet będących w ciąży. Coraz powszechniejsze jest oczekiwanie, by oprócz opieki nad dzieckiem

Ciąża i praca

Pracować czy nie pracować – zastanawia się wiele współczesnych kobiet będących w ciąży. Coraz powszechniejsze jest oczekiwanie, by oprócz opieki nad dzieckiem dobra matka zapewniła wysoki standard życia rodziny – zarówno w domu (zadbała o czystość, komfort domowników), jak i poza nim, przyczyniając się swoją pracą zawodową do m jej materialnej pomyślności. To tzw. syndrom superwoman, jak z przekąsem pisze Budrowska: “…rewelacyjny produkt 3 w l: świetna pracownica, cudowna żona i wspaniała matka”. Ideał, który lansują media, a który – jak zgodnie przyznają zarówno i feministki, i zwolenniczki tradycyjnej roli kobiety – jest niemożliwy do spełnienia.

Prowadzone w wielu krajach badania przynoszą zaskakujące wyniki: pracujące zawodowo matki wcale nie wywiązują się gorzej ze swych rodzicielskich obowiązków, a co więcej, ich dzieci rozwijają się równie dobrze jak rówieśnicy pozostający pod stałą matczyną opieką.

Jednak muszą być przy tym spełnione pewne warunki:

matka podejmuje pracę nie wcześniej niż pół roku po urodzeniu dziecka,

sprawia jej ona satysfakcję (nie jest wymuszona wyłącznie ekonomicznymi potrzebami rodziny),

w domu ma pomoc nie tylko przy dziecku, ale też w innych zajęciach (przy czym osobą dzielącą obowiązki może być mąż lub opiekunka).

Inną sprawą jest to, w jaki sposób państwo wspiera pracujące matki. W naszym kraju, choć deklaruje się prorodzinną politykę, działania prawodawców dążą raczej do tego, by ograniczyć swobodę decyzji kobiet, w jaki sposób realizować macierzyństwo, niż rzeczywiście im pomóc.

Nie ma np. rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby podejmowanie pracy na pól etatu przez matki małych dzieci, czy płacenie niższych podatków przez rodziny z kilkorgiem dzieci. – We Francji, w okresie, gdy przyrost naturalny ciągle się zmniejszał, państwo wprowadziło różne świadczenia przyznawane rodzinom mającym nie mniej niż troje dzieci – podkreśla prof. Ziemska. – Chodziło o to, by zachęcać do urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka, wspomagając w różny sposób budżet rodziny. Jednak tym, co najbardziej ogranicza teraz macierzyńskie plany młodych Polek jest bezrobocie – prawie 60 procent bezrobotnych to ludzie 18.-35.-letni. Także brak dostępu do tanich mieszkań jest poważną przeszkodą. Nie sposób przecież wychowywać trójki dzieci w pokoiku przy rodzicach.

hastagi na stronie:

#ciąża a praca #ciąża a praca 2011 #lean muscle x #Lean Musclex opinie #praca a ciaza #lean muscle x opinie #ciąża praca

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy