Ciąża

Ciąża – Punkt zwrotny w życiu kobiety

Ciąża – Punkt zwrotny w życiu kobiety Wszystkie kobiety, które doświadczyły macierzyństwa, podkreślają doniosłość tego faktu dla zmian, jakie w nich zaszły. “Macierzyństwa nie można

Ciąża – Punkt zwrotny w życiu kobiety

Wszystkie kobiety, które doświadczyły macierzyństwa, podkreślają doniosłość tego faktu dla zmian, jakie w nich zaszły. “Macierzyństwa nie można idealizować”, słusznie zauważa Janne Haarland Mattlary w “Nowym feminizmie. Kobieta i świat wartości”. I dodaje: “…lecz kiedy spojrzy się wstecz na to, co naprawdę było punktem zwrotnym w życiu, okazuje się, że było to właśnie macierzyństwo.

W życiu nie ma niczego, co przyczyniałoby się bardziej do “samospełnienia”. Ze względu na znaczenie egzystencjalne macierzyństwo jest oznaką siły, nie słabości. Być matką jest niezwykle ważne dla bycia kobietą”. “Dopiero jak urodziłam dziecko, karmiłam je piersią, tuliłam, pocieszałam, gdy płakało, zrozumiałam, że tak wiele ode mnie zależy i nikt w tym nie może mnie zastąpić.

Wtedy naprawdę poczułam się kobietą” – to bardzo częsta refleksja pojawiająca się w listach do redakcji. Bardziej doświadczone kobiety podkreślają, że życie rodzinne udaje się wtedy, gdy małżonkowie nie koncentrują się wyłącznie na sobie i gdy próbują zwalczyć swój egocentryzm. Dziecko wymaga, by właśnie je rodzice stawiali na pierwszym miejscu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy