Poród Wiadomości branżowe

Deloitte o energetyce na Polsko-Amerykańskim Tygodniu Gospodarczym w Nowym Jorku

?Polsko-Amerykański Tydzień Gospodarczy? to cykl konferencji i debat w Nowym Jorku. W dniach 10-12 października przedstawiciele rządów, świata biznesu i nauki obu państw wymienią poglądy na temat przyszłości naszych gospodarek. -

?Polsko-Amerykański Tydzień Gospodarczy? to cykl konferencji i debat w Nowym Jorku. W dniach 10-12 października przedstawiciele rządów, świata biznesu i nauki obu państw wymienią poglądy na temat przyszłości naszych gospodarek.

Uczestnicząc w ?Polsko-Amerykańskim Tygodniu Gospodarczym? chcemy w szerszym, międzynarodowym środowisku dyskutować o najważniejszym wyzwaniach dla sektora energetycznego. Liczymy na owocną wymianę myśli i doświadczeń na temat przyszłości gazu łupkowego w Polsce, rozwoju projektu jądrowego czy wyzwania jakim jest skala i zasięg inwestycji w nowe moce oraz odtwarzanie istniejących mocy wytwórczych, jak również inwestycji w sektorze transmisyjnym – powiedział Wojciech Hann, Partner, Środkowoeuropejski Zespół Energii i Zasobów Naturalnych, Deloitte, który na specjalne zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ambasady RP w Waszyngtonie weźmie udział w wydarzeniu.

Firma Deloitte świadcząca profesjonalne usługi doradcze dla firm z sektora energii i zasobów naturalnych na bieżąco monitoruje i analizuje światowe trendy i wyzwania, przed którymi stoją firmy z tej branży np. we wrześniu br. opublikowała raport ?Sektor energetyczny w regionie Europy Środkowej?. Eksperci z interdyscyplinarnej grupy energetycznej Deloitte zabierają głos w najważniejszych dyskusjach, uczestniczą w konferencjach branżowych, dzieląc się z szeroką opinią zarówno lokalnymi jak i globalnymi zasobami wiedzy.

Na inicjatywę ?Polsko-Amerykański Tydzień Gospodarczy? składa się szereg istotnych i uzupełniających się wzajemnie wydarzeń, a wśród nich Forum Gospodarcze USA-Polska, poświęcone głównie tematyce kryzysu gospodarczego, nowych możliwości w sektorze energii i innowacji oraz konferencja – w formule okrągłego stołu – nt. roli kobiet w biznesie i transformacji gospodarczej. Przedsięwzięciom gospodarczym towarzyszyć będzie także wydarzenie kulturalne – wystawa pt. Alina Szapocznikow Sculpture Undone, 1955?1972 w jednej z największych galerii na świecie – The Museum of Modern Art.

Tegoroczny cykl organizowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy m.in. z Ministerstwem Skarbu Państwa, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,  Instytutem Polskim w Nowym Jorku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ośrodkiem analitycznym THINKTANK, U.S.-Poland Business Council, New York University Stern School of Business, Global Summit of Women, Vital Voices Global Partnership, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bankiem Citi Handlowy, Domem Maklerskim Citi Handlowy, Janssen Polska.

W ?Polsko-Amerykańskim Tygodniu Gospodarczym? udział potwierdzili m.in.:  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Beata Stelmach, Członek Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski, odpowiedzialny za programowanie finansowe i budżet, Podsekretarz Handlu Francisco Sanchez, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ludwik Sobolewski, Prezes Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych Duncan L. Niederauer oraz przedstawiciele największych polskich i amerykańskich firm energetycznych.

Program wydarzenia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy