Poród Wiadomości branżowe

Gaz łupkowy w opinii przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Tylko 6% przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jest przeciwko wydobyciu gazu łupkowego w Polsce według badania przeprowadzonego przez KB Pretendent  na zlecenie Headlines Porter Novelli. Bezpieczeństwo energetyczne to jedno z największych wyzwań dzisiejszej cywilizacji. Potrzebujemy coraz więcej energii, to właśnie ona jest jednym z czynników utrzymujących nas przy życiu i

Teaser

Tylko 6% przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jest przeciwko wydobyciu gazu łupkowego w Polsce według badania przeprowadzonego przez KB Pretendent  na zlecenie Headlines Porter Novelli.

Bezpieczeństwo energetyczne to jedno z największych wyzwań dzisiejszej cywilizacji. Potrzebujemy coraz więcej energii, to właśnie ona jest jednym z czynników utrzymujących nas przy życiu i pozwalającym na dalszy rozwój. Gaz łupkowy może oznaczać duże szanse dla polskiej gospodarki, dla wielu firm, ale także dla lokalnych społeczności i samorządów.

Jednak obecnie wokół nowych źródeł energii powstają liczne kontrowersje. Panuje powszechne przekonanie, że lokalne społeczności boją się powstawania odkrywkowych kopalni gazu w ich sąsiedztwie. A jak jest naprawdę? Na to pytanie próbowała odpowiedzieć firma Headlines Porter Novelli we współpracy z firmą KB Pretendent przeprowadzając badanie wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie października i listopada 2012 roku przez KB Pretendent na łącznej próbie 1325 osób z całej Polski. Celem było uzyskanie informacji na temat postrzegania wydobycia gazu łupkowego w Polsce przez przedstawicieli władz w gminach, tj., prezydentów, wiceprezydentów, burmistrzów, wójtów, a także przez osoby piastujące stanowisko sekretarza miasta lub gminy.

Jak pokazuje badanie wbrew powszechnie panującej opinii niemal połowa respondentów (44%) to zdecydowani zwolennicy wydobycia gazu łupkowego. 24% pytanych stanowiły osoby, które raczej są za jego wydobyciem. Jedynie 6% badanych odpowiedziało, że są przeciwko (w tym 3% raczej nie jest za wydobyciem gazu łupkowego oraz kolejne 3% zdecydowanie się temu sprzeciwia). 26% ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

W pytaniu dotyczącym obaw, związanych z wydobyciem gazu łupkowego, najwięcej wskazań padło na skażenie środowiska (14%). W mniejszym stopniu wskazania dotyczyły zanieczyszczenia wody (4%) oraz spadku wartości nieruchomości na terenach przylegających do inwestycji (2%). Bliskość ciężarówek i infrastruktury wydobywczej, wpływ na zdrowie, zmniejszenie wpływów z turystki oraz hałas to obawa, na która wskazało po 1% badanych.  Podobny odsetek (1%) nie ma obaw. Brak wiedzy na ten temat deklaruje 7% respondentów.

Osoby biorące udział w badaniu proszone były także o wskazanie, czego brakuje im we współpracy z administracją rządową. 35% respondentów nie widzi żadnych problemów, jednak padały także odpowiedzi świadczące o braku spotkań z przedstawicielami administracji publicznej i społeczeństwem (15%), o braku rzetelnej informacji na temat inwestycji, jej zasięgu i skutków (11%) oraz o braku informacji na temat samych skutków danej inwestycji (6%). 33% odpowiadających wskazało na inne niedogodności w kontaktach z Administracją Rządową.

?Stworzenie dialogu pomiędzy administracja publiczną a firmami i wspólne działanie jest warunkiem koniecznym do powodzenia tak strategicznego dla Polski przedsięwzięcia jakim jest inwestycja w poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego.  Doświadczenia naszych kolegów z Porter Novelli wspierających od trzech lat American Natural Gas Alliance pokazują, że przy tak wrażliwym projekcie konieczna jest wiarygodność, eksperckość i transparentność oraz uwzględnienie potrzeb i sposobów dotarcia do wszystkich grup interesariuszy ? jak powiedziała Joanna Pruszyńska-Witkowska, prezes Headlines Porter Novelli.

Analiza wypowiedzi przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego potwierdza, że wciąż brakuje pełnych i rzetelnych informacji o szansach i zagrożeniach związanych z wydobyciem gazu łupkowego. Brak przeprowadzonej akcji informacyjnej, a także otwartego dialogu, czy nawet konsultacji społecznych pomiędzy podstawowymi grupami zainteresowania będzie powodowało narastanie postaw antagonistycznych względem planowanych inwestycji, co w konsekwencji może doprowadzić do wielu utrudnień w  realizacji działań. ? Justyna Papiernik, menadżer d.s. badań KB Pretendent.

Planując inwestycję związaną z poszukiwaniem nowych paliw kopalnych musimy mieć świadomość, ze może to wzbudzić niepokój i protesty zarówno wśród społeczności lokalnych, samorządów, organizacji ekologicznych czy mediów. Często wiąże się to z niewiedzą, uprzedzeniami w stosunku do nowych technologii i brakiem odpowiedniej akcji informacyjnej. Realizując kontrowersyjna inwestycję konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjnej opartej na dialogu i szacunku dla naszych partnerów. Bardzo ważne jest pokazanie drugiej stronie, że są dla nas równorzędnym partnerem, a ich głos ma ogromne znaczenie w dyskusji.

 

Więcej informacji udziela:

Agnieszka  Sznyk

T +48 22 5470300 |  M +48 784 630 153 | E  [email protected]

HEADLINES PORTER NOVELLI

Ul. Wiśniowa 40B

02-520 Warszawa, Polska

WWW  | Facebook |Twitter

< 240278" >

Źródło Headlines. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy