Poród Wiadomości branżowe

Spotkania edukacyjne dla mężczyzn w ramach kampanii Ministerstwa Zdrowia ? M45+

W ramach kampanii edukacyjnej M45+ Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii  Instytut zorganizowało cykl spotkań edukacyjnych z pracownikami zakładów przemysłowych.  Spotkania miały na celu propagowanie profilaktyki

W ramach kampanii edukacyjnej M45+ Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii  Instytut zorganizowało cykl spotkań edukacyjnych z pracownikami zakładów przemysłowych.  Spotkania miały na celu propagowanie profilaktyki nowotworów układu moczowo – płciowego u mężczyzn wykonujących zawody, których środowisko pracy sprzyja zachorowalności na nowotwory układu moczowego, w szczególności na raka prostaty, nerki i pęcherza moczowego.

Spotkania odbyły się na terenie zakładów przemysłowych, w kilku miastach  Polski, m.in. Arcelor Mittal Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie, Arcelor Mittal Poland SA, w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Krakowie, Gotec Polska Sp. z o.o. w  Środzie Śląskiej i Jastrzębiu koło Brodnicy, Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA w Miasteczku Śląskim: oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. i Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Częstochowie. Uczestnikami byli pracownicy zakładów. W formie warsztatów przekazano uczestnikom informacje na temat zasad właściwego stylu życia, świadomości zdrowotnej, objawów, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych układu moczowo – płciowego oraz aspektów z dziedziny psychoonkologii.

Spotkania prowadzili eksperci z Centrum Onkologii Instytut w Warszawie- specjalista urolog oraz psychoonkolog. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji udzielanych przez wykładowców. Uczestnicy otrzymali materiały informacyjno-promocyjne. Szkolenia były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki spotkaniom istnieje realna szansa na dotarcie do społeczeństwa, szczególnie do mężczyzn- aktywnych zawodowo będących pracownikami zakładów przemysłowych, którzy są ostatecznym beneficjentem projektu M45+. Spotkania dają możliwość przekazania podstawowych informacji o profilaktyce nowotworów układu moczowo- płciowego, objawach, diagnostyce i leczeniu, są także podstawą do budowania właściwej świadomości zdrowotnej oraz pozytywnego nastawienia, do dbałości o swoje zdrowie i do przełamywania barier dzielących mężczyznę i lekarza.  W czasie spotkań uczestniczyli nie tylko pracownicy, ale także członkowie zarządu. Jest to niezwykle budujące, że konieczność dbania o swoje zdrowie rozumieją przełożeni i swoją obecnością dają pozytywny przykład swoim pracownikom – powiedział dr n. med. Roman Sosnowski, urolog z COI, prowadzący spotkania dla mężczyzn.

Pani Mariola Kosowicz, psychoonkolog z Centrum Onkologii Instytut w Warszawie zwraca uwagę na znaczenie organizowania tego typu spotkań: Spotkania edukacyjne organizowane w ramach kampanii M45 + są ważne zarówno pod względem medycznym – zwracają uwagę mężczyzn na podstawowe zasady profilaktyki, jak i pod względem psychologicznym – pokazują jak duże bariery mają mężczyźni przed regularnym kontrolowaniem stanu swojego zdrowia. Istotne jest to, że spotkania i przekazywane podczas nich informacje trafiają bezpośrednio do grupy docelowej. Umożliwia to konfrontację z rzeczywistym stanem wiedzy mężczyzn na temat profilaktyki nowotworów układu moczowo – płciowego, co pozwala na ukierunkowanie treści przekazywanych podczas spotkań na rzeczywiste problemy mężczyzn.

Działania edukacyjne podejmowane są w związku z realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie projektem  pn. ,,Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Schorzenia układu moczowo- płciowego są ważnym problemem zdrowotnym i społecznym. Populacja mężczyzn w wieku 45+ liczy blisko 7 mln osób. W 2008 roku na nowotwory układu moczowo-płciowego zachorowało ponad 15 tysięcy mężczyzn, co stanowiło 23% wszystkich nowych przypadków zachorowań. Ponad 1/3 tych zachorowań wystąpiła u mężczyzn w wieku 45-64 lata. Badania wykazują tendencję wzrostową zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe układu moczowo- płciowego. Według danych epidemiologicznych wykrywalność nowotworów, w tym nowotworów układu moczowo- płciowego następuje w zaawansowanym stadium chorobowym, co zmniejsza szansę na wyleczenie.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy