Wiadomości branżowe

Pracodawcy apteczni przeciwni zakazowi reklamy aptek i ich działalności.

Informacja prasowa                                                                                                                   Warszawa, 21 listopada 2011r.

Pracodawcy apteczni przeciwni zakazowi reklamy aptek i ich działalności

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie ustawy refundacyjnej, wprowadzającej m.in. zakaz reklamy aptek i ich działalności, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET zwraca uwagę na niezgodność tego zapisu ustawy z Konstytucją RP i prawodawstwem europejskim oraz zapowiada podjęcie wszelkich możliwych kroków prowadzących do zniesienia tego zakazu.

Wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy aptek, w zakresie niezwiązanym z lekami refundowanymi, prowadzi do ograniczenia  swobody wypowiedzi komercyjnej, a co za tym idzie prawa pacjentów do informacji i wyboru wynikającego z konkurencji oraz zmusi przedsiębiorców do wprowadzenia daleko idących zmian w prowadzonej przez nich działalności. S tanowi to r ażące i nieproporcjonalne ograniczenie konstytucyjnej swobody działalności gospodarczej, ze szkodą także dla konsumentów.  

Takie surowe ograniczenie nie znajduje żadnego uzasadnienia – nie służy ono bowiem ani ochronie zdrowia publicznego, ani ochronie finansów publicznych (ze środków publicznych finansuje się zakup jedynie leków refundowanych, których zakaz reklamy obowiązuje już dziś). Należy pamiętać, że leki refundowane to około 40 proc. obrotów statystycznej apteki – resztę stanowią leki pełnopłatne, sprzedawane bez recepty, suplementy diety, wyroby medyczne, odżywki, wyroby do pielęgnacji dzieci i niemowląt oraz  kosmetyki. Dlaczego więc apteka nie może konkurować o pacjenta, obniżając ceny tych produktów i informując o tym swoich klientów? Dlaczego klienci mają mieć odebrane prawo wyboru najlepszej dla siebie oferty?

B   rak możliwości reklamowania się przez aptekę, a także przekazywania do publicznej wiadomości informacji o ich działalności, ofercie i świadczonej opiece farmaceutycznej będzie miało także negatywny wpływ na ochronę zdrowia publicznego. Zakaz reklamy nie dotyczy bowiem placówek obrotu pozaaptecznego, co może zwiększyć sprzedaż  produktów i wyrobów leczniczych poza kontrolą osób wykwalifikowanych.                                              

Co więcej, w świetle nowo wprowadzanych przepisów, apteki będą pozbawione możliwości promowania, a nawet informowania o świadczonych przez siebie usługach i opiece farmaceutycznej, co z kolei jest sprzeczne z ideą wykonywania zawodu farmaceuty i niekorzystne dla pacjentów.

Zakaz godzi także w zasadę równości podmiotów gospodarczych. W myśl wchodzących w życie przepisów, sklepy czy stacje benzynowe będę mogły reklamować swoją działalność, mając w ofercie np. preparaty witaminowe, kosmetyki, pieluchy czy odżywki dla niemowląt, dostępne także w aptekach, objętych zakazem reklamy. Również producenci leków i innych produktów sprzedawanych wyłącznie w aptekach będą mogli je reklamować na dotychczasowych zasadach, zakazana będzie jedynie reklama tych samych produktów przez apteki.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Przy wprowadzanym zakazie apteki i punkty apteczne będą musiały zrezygnować ze wszelkich obecnie stosowanych form komunikacji z klientem, gdyż jedynym dozwolonym komunikatem związanym z działalnością apteki jest informowanie o jej lokalizacji i godzinach pracy. W myśl wprowadzanych przepisów, reklamowanie aptek i ich działalności podlegać będzie surowszym ograniczeniom niż reklama papierosów i alkoholu, co nie znajduje żadnego uzasadnienia i nie chroni żadnej wartości społecznej. Zakaz reklamy aptek niesie za to szereg daleko idących, negatywnych konsekwencji dla podmiotów, na które oddziałuje regulacja, a także wywiera niekorzystny wpływ na sektor finansów publicznych, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość oraz na ochronę zdrowia i warunki życia ludności. Straty sektora oraz wydatki konieczne do dostosowania się do nowych regulacji oszacowane zostały przez instytucje badawcze na przeszło 500 mln zł.
W związku z tym, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET postuluje:

 

  • odroczenie wejścia ustawy w życie w celu uniknięcia nieodwracalnych skutków i niepotrzebnych wydatków, jakie spowoduje wejście w życie ustawy w jej obecnym brzmieniu;
  • zmianę brzmienia art. 94a ust. 1 PF w okresie vacatio legis, poprzez ograniczenie reklamy jedynie do leków refundowanych, tak jak ma to miejsce obecnie.

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET jest organizacją samorządu gospodarczego, powstałą w czerwcu br., zrzeszającą największe w Polsce przedsiębiorstwa prowadzące działalność na detalicznym rynku farmaceutycznym. Każdego miesiąca farmaceuci pracujący w naszych aptekach niosą pomoc i opiekę farmaceutyczną ponad 10 milionom Polaków.

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET jest organizacją zrzeszoną w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

 

Więcej informacji:

 

Marcin Piskorski

0 – 22 – 329 64 – 16

[email protected]

Źródło Headlines. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jan Urban   #jest   #nie   #Olimpiad Specjalnych