Wiadomości branżowe

Sosnowiec – spotkanie edukacyjne dla mężczyzn

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie organizują spotkanie edukacyjne dla mężczyzn w wieku 45 plus w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej M45. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 kwietnia br. o godzinie 11.00 w Sosnowcu na terenie Huty Stali ArcelorMittal. Uczestnikami będą pracownicy  Huty.   

Podczas spotkania omówione zostaną poniższe zagadnienia:
– jak zmniejszyć zachorowania i eliminować czynniki ryzyka narażenia na choroby uro-onkologiczne
–  jak wcześnie wykrywać nowotwory układu moczowo – płciowego
– jak świadomie współdziałać w zdrowiu i w chorobie – rola stowarzyszeń i organizacji pacjenckich   

Przedstawione zostaną, w formie wykładu, informacje na temat wczesnego wykrywania chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjno-promocyjne oraz drobne upominki w postaci gadżetów. Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji udzielanych przez wykładowców. Spotkanie poprowadzą eksperci z Centrum Onkologii Instytut w Warszawie- urolog dr n. med. Tomasz Kalinowski oraz psychoonkolog mgr Sylwia Świstak- Sawa . Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania edukacyjne podejmowane są w związku z realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie projektem  pn. ,,Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Schorzenia układu moczowo- płciowego są ważnym problemem zdrowotnym i społecznym. Populacja mężczyzn w wieku 45+ liczy ponad 6,9 mln osób. W 2008 roku na nowotwory układu moczowo-płciowego zachorowało 15276 mężczyzn, co stanowiło 23% wszystkich nowych przypadków zachorowań. Ponad 1/3 tych zachorowań wystąpiła u mężczyzn w wieku 45-64 lata. Badania wykazują tendencję wzrostową zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe układu moczowo- płciowego. Według danych epidemiologicznych wykrywalność nowotworów, w tym nowotworów układu moczowo- płciowego następuje w zaawansowanym stadium chorobowym, co zmniejsza szansę na wyleczenie.

Źródło Headlines. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy